Skip to content

Southeast Asia Section

Bibliography of Sources for the Study of the Dutch East Indies

 

 

Reference Sources

 

50 jaar, 1 December 1885-1935 [microform]Batavia-C. : G. Kolff, 1935. Indonesian nationalist movement. Printed works collection ; SE-1455

Title on header: Vijftig jaar, 1885-1935

Microfiche. [Zug, Switzerland?] : Inter Documentation Co., [1975?]. Microfiche M-2444


Dutch East Indies. Centraal Kantoor voor de Statistiek. Jaaroverzicht van den in- en uitvoer van Nederlandsch-Indie.

Batavia [etc.]. Suzzallo General Stacks: 382 D951j LIB HAS: 1924 pt.2b, 1926 pt.4, 1928 pt.4.


Dutch East Indies. Centraal Kantoor voor Statistiek. Statistical pocket book of Indonesia.

Batavia, Dept. of Economic Affairs, Central Bureau of Statistics. Suzzallo General Stacks HA1811 .A322 1941

 


Dutch East Indies. Gouverneur Generaal.

Mailrapporten/Mail reports from the Netherlands East Indies,1869-1940 [1945].

Pub. Info.: Lisse, Netherlands : MMF Publications, 1991.

Microforms Newspapers: Microfiche M-3053


Dutch East Indies. Hoofdkantoor der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen. Statistiek van den handel en de in- en uitvoerrechten in Nederlandsch-Indie.

Batavia, Landsdrukkerij [etc.]. Suzzallo General Stacks: 382 D95a LIB HAS: 1918-1921.


Dutch East Indies. Tijdelijk Kantoor voor de Volkstelling 1930. Volkstelling 1930 [microform] = Census of 1930 in Netherlands India.

Batavia : Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1933-1936.

Microforms Newspapers: Microfiche M-2731


Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie [microform]. Edition: 2. druk, met medewerking van verschillende geleerden ambtenaren en officieren.

's-Gravenhage : M. Nijhoff, 1917-39. 8 v.

Microforms Newspapers: Microfiche M-2750


Guide to the sources in the Netherlands concerning the history of Asia and Oceania, 1796-1949 [microform] : collection of inventories / compiled by F.G.P. Jaquet. Zug, Switzerland : Inter-Documentation Company, [1976]. 220 microfiches.

Microforms Newspapers: M-2441


Inventaris van de Memories van Overgave van ambtenaren van het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indie, 1849-1962 : collecties van het Ministerie van Kolonien (MMK) & Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) / M.G.H.A. de Graaff & A.M. Tempelaars = Inventory of the Memories van Overgave of officials of the Indian Civil Service (Dutch Indies), 1849-1962 : collections of the ministry of the Colonies (MMK) & Royal Tropical Institute (KIT) / M.G.H.A de Graaff & A.M. Tempelaars. 's-Gravenhage, The Netherlands : Algemeen Rijksarchief (ARA), Tweede Afdeling ; Lisse, The Netherlands: Microformat Publications, c1990.

Suzzallo General Stacks DS643 .I58 1990


Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Atlas van tropisch Nederland, uitgegeven door het Koninklijk nederlandsch aardrijkskundig genootschap in samenwerking met den Topografischen dienst in Nederlandsch-Indie.

[Batavia, Reproductiebedrijf van den Topografischen dienst in Ned.-Indie] 1938. Map Section Atlases G2400 .N4 1938


Literatuur-overzicht voor de taal-, land- en volkenkunde en geschiedenis van Nederlandsch-Indie. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Netherlands), 1936-. PI 's-Gravenhage, Nijhoff. Suzzallo General Stacks: Z3271 .L58 LIB HAS: 1936-1939.


Register op de Indische couranten, 1810-1923 [microform].

s'Gravenhage : Algemeen Rijksarchief ; Lisse : Microformat Systems [distributor], [1985?].

Phy Descript: 149 microfiches ; 11 x 15 cm.

Netherlands. Algemeen Rijksarchief.


Yearbook of the Netherlands East Indies.

[Buitenzorg, Java] [Departement van landbouw, nijverheid en handel].

Suzzallo General Stacks: 319.91 D95y LIB HAS: 1916-1920.


Documents


United States. Dept. of State. Records of the Department of State relating to internal affairs of the Netherlands, 1910-29.

Washington, D. C. : National Archives and Records Service, l967. 54 microfilm reels.

Microforms Newspapers: Microfilm A9155


United States. Consulate (Batavia). Despatches from United States consuls in Batavia, 1818-1906 [microform.]

Washington, D.C. : National Archives and Records Service, General Service Administration, 1969. 6 microfilm reels.

Microforms Newspapers: Microfilm A8289


Periodicals


Adatrechtbundel. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1910-1955. Indexes: Vol. 1 (1910)-29 (1928) in v. 30; v. 31 (1929)-35

(1932) in v. 35; v. 31 (1933)-40 (1937) in v. 40; v. 41 (1941)-45 (1955) in v. 45.

Other Author: Dutch East Indies. Commissie voor het Adatrecht.

Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie.

Aux. Stacks - request at Suzzallo Central Circ 349.91 Ad19 LIB HAS: v. 1-45. (1911-1955.).


Cultureel Indie. Leiden, E. J. Brill.

Suzzallo General Stacks: DS611 .C8 LIB HAS: v.1, 7-8 (1939-1948).


Djawa [microform].

Weltevreden : Java-Instituut, 1921-.

Microforms Newspapers: Microfiche M-2717

LIB HAS: v.1-21 (1921-1941).


Inter-ocean; a Netherlands East Indian magazine devoted to Malaysia and Australasia. Superseded by: Java gazette. v. 1-13, no. 6; May 1920-June 1932.

[Weltevreden (Batavia) Java, C. Kolff & Co., 1920-32].

Aux. Stacks - request at Suzzallo Central Circ: 919.105 IN

LIB HAS: v. 8, 11-13 no. 6 (1927-1932) Incomplete v. 8.


Koloniale studien; tijdschrift van de Vereeniging voor Studie van Koloniaalmaatschappelijke Vraagstukken.

Weltevreden, Albrecht & Co. [etc.].

Microforms Newspapers: Microfiche M-2620 LIB HAS: v.1-25 (1916-1941).


Dutch East Indies. Leger. Generale Staf . Krijgsgeschiedkundige Sectie.

Nederlands-Indie contra Japan. PI 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij.

Suzzallo General Stacks: 940.53991 N382n LIB HAS: v.1-6 (1949-1959).


Indisch verslag. Continues in part: Netherlands. Departement van Kolonien Verslag van bestuur en staat van Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao van.

Continues: Statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie.

Gravenhage : Landsdrukkerij, 1932-.

Suzzallo General Stacks 319.1 D951s LIB HAS: 1932.

 


Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie. Oudheidkundig verslag / Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie.

Weltevreden [Dutch East Indies] : Albrecht & Co. Suzzallo General Stacks DS646.22 .A4 LIB HAS: 1921-1930, 1941/47-1948 Incomplete.


Sluyters' monthly.

Batavia, Java : Sluyters. Suzzallo Periodicals Stacks DS611 .S69

LIB HAS: v.3 (1922).


Wederopbouw.

Weltevreden : Comite voor het Javaansch Nationalisme, [1918-1923].

Microforms Newspapers: Microfiche M-2619 LIB HAS: v.1-6 (1918-1923) Incomplete v.1-2.


Natural Sciences

Instituut voor de Zeevischerij (Dutch East Indies).

Mededeeling.

Batavia, M. Vervoort, [1936-.

Fisheries-Oceanography General Stacks: 639.206 D951m LIB HAS: no.1-5, 7 (1934/35-1940)


Vereniging Toeristenverkeer, Batavia. v. 1-13, no. 6; May 1920-June 1932.

[Weltevreden (Batavia) Java, C. Kolff & Co., 1920-32].

Aux. Stacks - request at Suzzallo Central Circ: 919.105 IN LIB HAS: v. 8, 11-13 no. 6 (1927-1932) Incomplete v. 8.


Kebun Raya Indonesia.

Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin.

Continued by: Mededeelingen uitgaande van het Departement van Landbouw, 1884-1904.

Batavia, Landsdrukkerij.

Natural Sciences Storage: 580.7 B86m

LIB HAS: v.56-76 (1902-1904).


Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Mededeelingen van wege het Nederlandsch zendelinggenootschap. Tijdschrift voor zendingswetenschap.

Continued by: Mededeelingen, tijdschrift voor zendingswetenschap. 1.-63. jaarg.

Oegstgeest, Zendingsbureau, 1857-1919.

Suzzallo General Stacks: DS611 .M43 LIB HAS: deel 22 (1878).


Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek in Indonesie.

O.S.R. news.

Djakarta, Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek in Indonesie.

Aux. Stacks - request at Suzzallo Central Circ: 506 Or3o LIB HAS: v.1-3 (May 1949-1951) Incomplete v.1.


Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie.

Continues in part: Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera. Rapporten.

Continued by: Indonesia. Dinas Purbakala. Laporan.

Began in 1912; ceased in 1949.


Weltevreden [Dutch East Indies] : Albrecht & Co..

Suzzallo General Stacks: DS646.22 .A4 LIB HAS: 1921-1930, 1941/47-1948 Incomplete.


Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indie = Rainfall in the East Indian archipelago 1879-97.

Continued by: Regenwaarnemingen in Indonesia.

Magnetisch en Meteorologisch Observatorium (Djakarta-Raya :

Indonesia). v. 1.-61. jaarg.; 1879-1939.

Batavia, Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium [etc.].

Natural Sciences Periodicals: 551.57 B31r LIB HAS: 1885-1888.


Siboga Expedition (1899-1900).

Siboga-expeditie; uitkomsten op zoologisch, botanisch, oeanographisch en geologisch gebied verzameld in Nederlandsch Oost-Indie, 1899-1900 aan bord, H. M. Siboga onder command van Luitenant G. F. Tydeman. Uitg. door Dr Max Weber.

Leiden, E. J. Brill, 1901-.

Fisheries-Oceanography Workroom: 508.91 Si11u LIB HAS: no.1- (1901-) Some vols. listed separately LATEST ISSUE(S): 146(1961)-148(1986).


[Verhandelingen (Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia)].

Verhandelingen / Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia.

Continued by: Verhandelingen (Indonesia. Djawatan Meteorologi dan Geofisik) Began publication in 1911.

Weltevreden [Indonesia] : Albrecht & Co..

Natural Sciences Periodicals: QC875.I53 V47 LIB HAS: no. 22-39 (1930-1949) Incomplete.